Ansökan om prövning för certifiering av miljöprovtagare i enlighet med Nordtest NT Envir 008

Kundinformation

Ansökningsinformation

Vid förnyelse ange existerande certifikatnummer


Vid ny certifiering gäller följande

Handlingarna skall bestå av vidimerade kopior på examensbetyg, arbetsbetyg, kursintyg etc och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa och som styrker den sökandes kompetens gällande:

  • Teknisk kompetens för provtagning (NT Envir 008 avsnitt 2.2)
  • Praktisk tillämpning av provtagning (NT Envir 008 avsnitt 2.3)
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
Vid förnyad certifiering gäller följande

Vid ansökan skall handlingarna visa:

  • Genomförda uppdrag
  • Den utgående behörigheten
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).Se information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande dokument skall e-mailas till se.bygg@kiwa.com för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt