Du kan ansöka om följande kompetenser online:

 • Besiktningsman medicinska gasanläggningar Ansök
  Ansökan om behörighet som besiktningsman för Säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar

 • Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U Ansök
  Ansökan om Certifiering som Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U

 • Energiexpert CEX Ansök
  Ansökan för CEX flyttad till nytt system. Ansökan om certifiering Energiexpert enligt BFS 2007:5 CEX 1 med ändring tom BFS 2016:15 CEX 5.

 • Energikartläggare Ansök
  Ansökan för EKL flyttad till nytt system. Ansökan om Certifiering av Energikartläggare enligt STEMFS 2014:2

 • Entreprenadbesiktningsman EBSM Ansök
  Ansökan om certifiering som Entreprenadbesiktningsman enligt CBM Certifieringsregler. Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

 • Funktionskontrollant FUNK Ansök
  Ansökan för OVK flyttad till nytt system. Ansökan om certifiering som sakkunnig funktionskontrollant enligt Boverkets föreskrifter BFS 2011:16, OVK 1, med ändring 2017:10 OVK 3.

 • Injusterare Ansök
  Ansökan om certifiering av Injusterare.

 • Kontrollansvarig KA 4 Ansök
  Ansökan om certifiering, Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (BFS 2011:14 KA 4)

 • Miljöprovtagare Nordtest NT Envir 008 Ansök
  Ansökan om prövning för certifiering av miljöprovtagare i enlighet med Nordtest NT Envir 008

 • Pannoperatör Ansök
  Ansökan om certifiering för pannoperatör. OBS ansöks via http://idun.kiwa.se/application/POP

 • Radonkonsult Ansök
  Ansökan om Certifiering som Radonkonsult RAD 1 2015-11-03

 • Sakkunnig av tillgänglighet TIL Ansök
  Ansökan för TIL flyttad till nytt system. OBS http://idun.kiwa.se Ansökan om certifiering som Sakkunnig av tillgänglighet enligt BFS 2011:18 TIL 2

 • Ventilationsrengörare Ansök
  Ansökan om certifiering av Ventilationsrengörare.