Ansökan om behörighet som besiktningsman för Säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar

Kundinformation

Ansökningsinformation

Med stöd av bifogade handlingar ansöker jag om behörighet som besiktningsman för säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar enligt certifieringsordning upprättad av Samrådsgruppen för medicinska gasanläggningar.

Vid förnyelse ange existerande certifikatnummer


Vid ny certifiering gäller följande

Handlingarna skall bestå av vidimerade kopior på examensbetyg, arbetsbetyg, kursintyg etc och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa och som styrker den sökandes kompetens gällande:

  • Allmän teknisk kunskap
  • Erfarenhet av praktiskt arbete
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Kunskap och erfarenhet beträffande medicinska gasanläggningar
  • Kunskaper om lagstiftning m.m.
Vid förnyad certifiering gäller följande

Vid ansökan om nytt beslut (förnyad behörighet) skall handlingarna visa:

  • Arbete i väsentlig omfattning (minst fem säkerhetsbesiktningar, varav minst tre under de senaste två åren)
  • Erfarenhet av praktiskt arbete
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Den utgående behörighetenSe information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande dokument skall e-mailas till se.bygg@kiwa.com för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt