Ansökan om Certifiering som Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U

Kundinformation

Ansökningsinformation

Med stöd av bifogade handlingar ansöker jag om Certifiering enligt Kravspecifikation för byggarbetsmiljösamordnare utgåva 2010-10-13,

Ansöker en av följande behörigheter:

Välj nivå:

Vid förnyelse ange existerande certifikatnummer


Vid ny certifiering gäller följande

Handlingarna skall bestå av vidimerade kopior på examensbetyg, arbetsbetyg, kursintyg etc och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa och som styrker den sökandes kompetens gällande:

  • Allmän teknisk kunskap
  • Erfarenhet av praktiskt arbete
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Kunskap speciella och gemensamma för olika nivåer skall dokumenteras genom skriftliga prov.
Vid förnyad certifiering gäller följande

Vid ansökan skall handlingarna visa:

  • Arbete i väsentlig omfattning
  • Erfarenhet av praktiskt arbete
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Den utgående behörigheten
  • Kunskapsprov som omfattar nya regler och ändringar på kompetensområden där man arbetat under senaste femårsperioden skall dokumenteras genom skriftligt prov


Tänk på att du inte kommer visas i Boverkets register över registrerade personer om du inte samtycker.


Se information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande dokument skall e-mailas till se.bygg@kiwa.com för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt