Ansökan om certifiering som Entreprenadbesiktningsman enligt CBM Certifieringsregler. Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Kundinformation

Ansökningsinformation

Med stöd av bifogade handlingar ansöker jag om Certifiering som Entreprenadbesiktningsman inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen.

Handlingarna skall bestå av styrkta kopior på examensbetyg, arbetsbetyg etc. och övriga handlingar som åberopas och som visar:

  • Teknisk grundkunskap
  • Yrkeserfarenhet
  • Kunskap om lagstiftning och bestämmelser
  • Försäkring

Kunskaper om lagstiftning och bestämmelser enligt kravspecifikationen i CBM avsnitt 2.3 skall dokumenteras genom godkänt skriftligt prov.

Vid examination tas hänsyn till om sökanden innehar giltigt certifikat som Kontrollansvarig.

Ange existerande certifikatnummer

Jag vill avlägga skriftligt prov vid följande provtillfälle. (visa provtillfällen i nytt fönster här.)


Se information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande dokument skall e-mailas till se.bygg@kiwa.com för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt