Ansökan om certifiering som Sakkunnig av tillgänglighet enligt BFS 2011:18 TIL 2

Kundinformation

Ansökningsinformation

Med stöd av bifogade handlignar ansöker jag om certifiering som sakkunnig av tillgänglighet enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering BFS 2011:18 TIL 2

Vid förnyelse ange existerande certifikatnummer


Vid ny certifiering gäller följande

Handlingarna skall bestå av vidimerade kopior på examensbetyg, arbetsbetyg, kursintyg etc och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa och som styrker den sökandes kompetens gällande:

  • Allmän teknisk kunskap
  • Erfarenhet av praktiskt arbete
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Kunskapskraven skall dokumenteras genom skriftliga prov
Vid förnyelse gäller följande

Vid ansökan om nytt beslut (förnyad behörighet) skall handlingarna visa:

  • Arbete i väsentlig omfattning
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Den utgående behörigheten
  • Kunskapsprov som omfattar nya regler och ändringar på kompetensområden där man arbetat under senaste femårsperioden


Tänk på att du inte kommer visas i Boverkets register över registrerade personer om du inte samtycker.


Se information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande skall komma in vid en ansökan för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt