Ansökan om certifiering av Injusterare.

Kundinformation

Ansökningsinformation

Med stöd av bifogade handlingar ansöker jag om certifiering av injusterare med behörighetsnivå:

Markera önskad behörighet

Vid förnyelse ange existerande certifikatnummer


Handlingarna skall bestå av styrkta kopior på examensbetyg, arbetsbetyg, kursintyg etc. eller övriga handlingar som den sökande önskar åberopa och som styrker den sökandes kompetens gällande:

  • Allmän teknisk kunskap
  • Erfarenhet från praktiskt arbete
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Kunskapsprov om lagstiftning mm.
Förnyad certifiering

Vid ansökan om nytt beslut (förnyad behörighet) skall handlingarna visa:

  • Genomförda uppdrag som ventilationsrengörare.
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Den utgående behörigheten
  • Kunskapsprov om lagstiftning mm.Se information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande dokument skall e-mailas till se.bygg@kiwa.com för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt