Ansökan om Certifiering som Radonkonsult RAD 1 2015-11-03

Kundinformation

Ansökningsinformation

Vid förnyelse ange existerande certifikatnummer


Vid ny behörighet gäller följande

Handlingarna skall bestå av kopia på giltigt certifikat som funktionskontrollant, energiexpert eller kontrollansvarig och kopior på arbetsgivarintyg etc och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa och som styrker den sökandes kompetens gällande:

  • Grundkrav
  • Erfarenhet från praktiskt arbete
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Kunskapsprov
Vid förnyad behörighet gäller följande

Vid ansökan om nytt beslut (förnyad behörighet) skall handlingarna visa:

  • Arbete i väsentlig omfattning
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • KunskapsprovSe information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande dokument skall e-mailas till se.bygg@kiwa.com för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt