Ansökan för EKL flyttad till nytt system. Ansökan om Certifiering av Energikartläggare enligt STEMFS 2014:2

Kundinformation

Ansökningsinformation

Med stöd av bifogade handlingar ansöker jag om Certifiering av Energikartläggare enligt Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om certifiering av Energikartläggare, STEMFS 2014:2

Vid förnyelse ange existerande certifikatnummer


Vid ny certifiering gäller följande

Handlingarna skall bestå av vidimerade kopior på examensbetyg, arbetsbetyg, kursintyg etc och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa och som styrker den sökandes kompetens gällande:

  • Allmän teknisk kunskap
  • Erfarenhet av praktiskt arbete
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Kunskapskraven, skall dokumenteras genom skriftliga prov
Vid förnyad certifiering gäller följande

Vid ansökan om nytt beslut (förnyad behörighet) skall handlingarna visa:

  • Arbete i väsentlig omfattning
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Den utgående behörigheten
  • Kunskapsprov som omfattar nya regler och ändringar på kompetensområden där man arbetat under senaste femårsperioden. ( skall dokumenteras genom skriftligt prov. )Se information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande skall komma in vid en ansökan för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt