Ansökan för CEX flyttad till nytt system. Ansökan om certifiering Energiexpert enligt BFS 2007:5 CEX 1 med ändring tom BFS 2016:15 CEX 5.

Kundinformation

Ansökningsinformation

Med stöd av bifogade handlingar ansöker jag om Certifiering av Energiexpert enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av Energiexpert, BFS 2007:5 CEX1 med ändring tom BFS 2013:17 CEX 4

Markera önskad behörighet

Vid förnyelse ange existerande certifikatnummer


Vid ny behörighet gäller följande

Handlingarna skall bestå av vidimerade kopior på examensbetyg, arbetsbetyg, kursintyg etc och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa och som styrker den sökandes kompetens gällande:

  • Allmän teknisk kunskap
  • Erfarenhet av praktiskt arbete
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Kunskapskraven, speciella och gemensamma för olika nivåer skall dokumenteras genom skriftliga prov
Vid förnyad behörighet gäller följande

Vid ansökan skall handlingarna visa:

  • Arbete i väsentlig omfattning (minst 15 deklarationer under den senaste treårsperioden)
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Den utgående behörigheten
  • Kunskapsprov som omfattar nya regler och ändringar på kompetensområden där man arbetat under senaste femårsperioden. ( skall dokumenteras genom skriftligt prov. )


Tänk på att du inte kommer visas i Boverkets register över registrerade personer om du inte samtycker.


Se information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande skall komma in vid en ansökan för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt