Ansökan om certifiering som Miljöinventerare – Fastigheter enligt CMF Kravspecifikation

Kundinformation

Ansökningsinformation

Med stöd av bifogade handlingar ansöker jag om certifiering som Miljöinventerare - Fastigheter

Vid förnyelse ange existerande certifikatnummer

Jag vill avlägga skriftligt prov vid följande provtillfälle (visa provtillfällen i nytt fönster här)


Vid ny certifiering gäller följande

Handlingarna skall bestå av vidimerade kopior på examensbetyg, arbetsbetyg, kursintyg etc och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa och som styrker den sökandes kompetens gällande:

  • Allmän teknisk kunskap – grundutbildning eller motsvarande
  • Erfarenhet från praktiskt arbete – genomförda miljöinventeringar
  • Skriftligt prov enligt kraven i CMF avsnitt 6 ”Ämnesvisa kunskapskrav"
  • Lämplighet – (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här)
Vid förnyad certifiering gäller följande

Vid ansökan om nytt beslut (förnyad behörighet) skall handlingarna visa:

  • Arbete i väsentlig omfattning enligt CMF kravspecifikation
  • Erfarenhet av praktiskt arbete
  • Lämplighet – (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här)
  • Den utgående behörigheten sänds till Kiwa Sverige
  • Kunskapsprov som omfattar nya regler och ändringar på kompetensområden där man arbetat under senaste femårsperioden skall dokumenteras genom skriftligt provSe information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande skall komma in vid en ansökan för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt