Ansökan om certifiering, Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (BFS 2011:14 KA 4)

Kundinformation

Ansökningsinformation

Med stöd av bifogade handlingar ansöker jag om Riksbehörighet som KONTROLLANSVARIG enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av riksbehöriga kontrollansvariga enligt BFS 2011:14 KA 4. Regelverket för certifiering – KA 4 – finns att hämta på boverket.se här.

Ansöker en av följande behörigheter:

Vid förnyelse ange existerande certifikatnummer

Handlingarna skall bestå av vidimerade kopior på examensbetyg, arbetsbetyg, kursintyg etc och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa och som styrker den sökandes kompetens gällande:

  • Allmän teknisk kunskap (Intyg från examen eller annan likvärdig utbildning – exempelvis >10 år praktisk erfarenhet).
  • Vidimerat intyg rörande erfarenhet av praktiskt arbete enligt kravspecifikationen för respektive nivå för behörighet.
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Kunskap speciella och gemensamma för olika nivåer skall dokumenteras genom skriftliga prov.


Tänk på att du inte kommer visas i Boverkets register över registrerade personer om du inte samtycker.


Se information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande skall komma in vid en ansökan för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt