Ansökan för OVK flyttad till nytt system. Ansökan om certifiering som sakkunnig funktionskontrollant enligt Boverkets föreskrifter BFS 2011:16, OVK 1, med ändring 2017:10 OVK 3.

Kundinformation

Ansökningsinformation

Med stöd av bifogade handlingar ansöker jag om certifiering som sakkunnig funktionskontrollant med behörighetsnivå:

Markera önskad behörighet

Vid förnyelse ange existerande certifikatnummer


Vid ny behörighet gäller följande

Handlingarna skall bestå av vidimerade kopior på handlingar som åberopas och som visar:

  • Allmän teknisk kunskap
  • Erfarenhet från praktiskt arbete
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
Vid förnyad behörighet gäller följande

Handlingarna skall bestå av vidimerade kopior på handlingar som åberopas och som visar:

  • Allmän teknisk kunskap
  • Erfarenhet från praktiskt arbete
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).


Tänk på att du inte kommer visas i Boverkets register över registrerade personer om du inte samtycker.


Se information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande skall komma in vid en ansökan för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt