Ansökan om certifiering för pannoperatör. OBS ansöks via http://idun.kiwa.se/application/POP

Kundinformation

Ansökningsinformation

Ansöker en av följande behörigheter:

Vid förnyelse ange existerande certifikatnummer

Handlingarna skall bestå av vidimerade kopior på examensbetyg, arbetsbetyg, kursintyg etc och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa och som styrker den sökandes kompetens gällande:

  • Allmän teknisk kunskap (Intyg från examen eller annan likvärdig utbildning – exempelvis >10 år praktisk erfarenhet).
  • Vidimerat intyg rörande erfarenhet av praktiskt arbete enligt kravspecifikationen för respektive nivå för behörighet.
  • Lämplighet (blankett finns att hämta på vår hemsida www.kiwa.se här).
  • Kunskap speciella och gemensamma för olika nivåer skall dokumenteras genom skriftliga prov.Se information om våra Personcertifieringstjänster

VIKTIGT vid ansökan

Följande skall komma in vid en ansökan för att ärendet skall kunna handläggas:

Avbryt